NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Andrzeja Apostoła
  w Polnej

  • Msze św. porządek zwykły

   7:00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7:00, 9:00, 11:00,
   święta zniesione: 9:00, 11:00, 18:00 (17:00)

  • Odpust parafialny

   sob przed I niedz. Adwentu - św. Andrzeja Ap., 24 maja MB Wspomożenia Wiernych

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Polna, Wyskitna

  Historia kościoła

  W Polnej w 1882/1883r. pracował przez 15 miesięcy jako neoprezbiter Błogosławiony Ks.Jan Balicki, 18 sierpnia w 2002 r.został beatyfikowany w Krakowie przez Papieża Jana Pawła II.

  Wspomnienie liturgiczne Błogosławionego Jana przypada 24 października.

  Według tradycji Parafia w Polnej sięga swymi początkami II poł. XIV. w. Obecny kościół pochodzący z około 2 poł. XVI wieku utrzymany w tradycji późnogotyckiego warsztatu ciesielskiego (jednonawowy z prezbiterium zakończonym trójboczną absydą, wieżowy) wzniesiony został w miejscu pierwotnego ufundowanego w 1297 r. Przez Wizlansa Rittera z Melsztyna jak wzmiankuje Jan Długosz w Liber beneficiorum. W 1820 r. kościół przebudowany staraniem ówczesnej właścicielki wsi Tekli Stadnickiej, przez przedłużenie nawy frontowej od strony zachodniej. Następnie wybudowano: w 1901 nową dzwonnicę, w 1910 budynek plebanii, 1920-1939 zabudowania gospodarcze. W 1969 sprawiono trzy nowe dzwony ochrzczone imionami: Maryja (517 kg), św. Florian (310 kg) i św. Andrzej Apostoł (210 kg), wykonane w firmie Jana Felczyńskiego w Przemyślu.

  Godną zwrócenia szczególnej uwagi wewnątrz kościoła jest zabytkowa dekoracja polichromowana o charakterze ornamentowo-figuralnym złożona z dwóch warstw malowideł odkrytych w 1965-66 przez konserwatorów Zofię i Wojciecha Dziurawców. Najstarsza warstwa pokrywająca ściany prezbiterium i części nawy pochodzi z l. 1595-1607 najprawdopodobniej z fundacji Mikołaja i Elżbiety z Jordanów Gładyszów - ukazuje cykl 29 scen w układzie streficznym poświęconych życiu i męce Chrystusa na ścianie pn. oraz Sąd Ostateczny i postacie św. Augustyna, Piotra i Pawła, klęczącego senatora z herbami Gryf i Trąby na ścianie pd. Ponadto na ścianie pd. Nawy nad drzwiami do kruchty bocznej znajduje się scena ścięcia św. Jana Chrzciciela. Pozostałą powierzchnię ścian nawy głównej wypełnia późniejsza warstwa polichromii pochodząca z II poł. W XVII o charakterze architektoniczno - iluzjonistycznym.

  W ołtarzu głównym znajduje się z końca XVI w. zabytkowy późnorenesansowy obraz Matki Bożej w Tajemnicy Wspomożenia Wiernych, który został odsłonięty z pod przemalówek w 1967 r. i poświęcony przez Ks.Biskupa Jerzego Ablewicza. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne późnobarokowe z końca w. XVIII.

  W ostatnim okresie przeprowadzono gruntowną konserwację budynku kościoła i jego zabytkowego wnętrza.

  W 2001 r został poddany konserwacji i renowacji boczny Ołtarz Serca P.Jezusa.

  W 2002 r. miały miejsce prace przy remoncie dachu na kościele :zostały wymienione zniszczone belki , położono nowe deskowanie i zamieniono zniszczoną blachę ocynkowaną na blachę miedzianą a także trwały konserwatorskie prace przy Ołtarzu Św. Antoniego

  W 2003 r. został obłożony kamieniem naturalnym fundament kościoła i sprawiono nowe dębowe ławki.

  W 2004 r. przeprowadzono gruntowną renowację i konserwację Wielkiego Ołtarza

  W 2005 r. prowadzono prace konserwatorskie przy zabytkowej polichromii w prezbiterium kościoła a także zostało zmienione ogrodzenie wokół kościoła -przęsła drewniane na przęsła metalowe według projektu architekta, konserwatora mgra Zygmunta Lewczuka

  W 2006 r. prowadzono prace przy wymianie okien w kościele oraz zakończono konserwacje ścian w nawie kościoła a także wykonano nową elewacje zewnętrzną na budynku parafialnym z ociepleniem i nowymi oknami.

  W 2007 r. trwały prace związane z wymianą posadzki w kościele. Stare betonowe płytki zmieniono na posadzkę marmurową w kościele i granitową w kruchtach i na schodach oraz na podjazdach dla niepełnosprawnych.

  W 2008 r.wykonano prace związane z konserwacją szalunków zewnętrznych kościoła i zmieniono na kaplicy cmentarnej pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą.

  W 2009 r. wykonano prace związane z ociepleniem i nową elewacją zewnętrzną plebanii, kaplicy cmentarnej i dzwonnicy oraz nowe okna na plebanii i nowe drzwi do kościoła.

  W 2010 r. zostały zakończone prace konserwatorskie - II część przy polichromii w prezbiterium kościoła.

 • Duszpasterze

  • Ks. Piotr Abram

   proboszcz
   data święceń 1999-05-22
   w parafii od 2020-08-08

  • Ks. Władysław Szczerba

   rezydent
   data święceń 1974-06-02
   w parafii od 2019-09-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Akcja Katolicka
   Caritas
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Grupa Młodzieżowa
   Lektorzy
   Ministranci
   Schola

 • Dane adresowe parafii

  33-331 Stróże, Polna 31

  • Telefon

   18-447-27-82

  • E-mail

   polna@diecezja.tarnow.pl

  • Dekanat

   Grybów

  • Województwo

   małopolskie

  • Konto Parafii

   Bank Spółdzielczy w Grybowie - 18 87970003 0000 0000 1919 0001